Kontakt

 

Jeg holder til i Atelier Ilsvika,
– et kreativt og mangfoldig arbeidsfellesskap ved Ilsvikøra i Trondheim

Atelier Ilsvika SA

    Mellomila 56

    7018 Trondheim

+47 952 44 559

margrethe@hopmo.no