Margrethe

Interiørarkitekt MNIL

 

Margrethe Hopmo. Interiørarkitekt MNIL.

Margrethe Hopmo

Utdannet interiørarkitekt MNIL med hovedfag i interiørarkitektur og møbeldesign fra Kunsthøgskolene i Bergen og Oslo.

Jeg er opptatt av å utarbeide helstøpte prosjekter hvor samspillet mellom mennesker og arkitektur står sentralt. Det jeg liker best ved å være interiørarkitekt er å bidra til å forme omgivelser, som i sin tur former oss som bruker dem. Ved å se på den store helheten kan jeg stille spørsmål ved organisering, praktisk tilrettelegging, rommenes sammenheng og rekkefølge. Ved å fokusere på detaljerte oppgaver og funksjoner kan jeg vurdere hvordan rommenes utforming og valg av møbler påvirker måten bruker dem og oppfører oss. Jeg liker å bli utfordret til å tenke mange tanker samtidig, og bruke formspråk og fargesetting til å bygge stemninger og varierte miljøer.

Enkeltpersonsforetaket Margrethe Hopmo Interiørarkitekt MNIL ble etablert i 2007 for å drive undervisning, fra januar 2011 rendyrkes interiørarkitekttjenester i virksomheten. Margrethe Hopmo eier og driver foretaket. Foretaket har et stort nettverk av ulik kompetanse som spenner fra organisasjonsutvikling og kreativt arbeid til praktisk håndtverk. Virksomheten er lokalisert det kreative arbeidsfellesskapet Atelier Ilsvika, ved Ilsvikøra i Trondheim. Margrethe Hopmo Interiørarkitekt MNIL inngår ofte i tverrfaglige team ved større prosjekter.

Bokstavene MNIL står for medlemskap i Norske Interiørarkitekters Landsforening, – og jeg er stolt av å kunne sette kvalitetsstempelet MNIL som referanse for min kompetanse.