Hvordan jobber jeg?

Forskjellige prosjekter trenger ulik tilnærming

Hva kan jeg gjøre for deg?

Å innrede er en utviklingsprosess. For kunne komme fram til et best mulig resultat må arbeidet springe ut fra en klar målsetting og tanke om resultat. Jeg holder oversikten og helhetstanken gjennom hele prosessen, og er opptatt av at riktig fokus holdes til riktig tid. Etter hvert som beslutninger blir tatt og planene konkretiseres, sørger jeg for at de viktige detaljene finner sin plass.

Arbeidsplassutforming

Hvordan kan utformingen av kontoret støtte endring og utvikling av hele organisasjonen?
I samarbeid med Mouversi AS har jeg utviklet en prosess for å utvikle den beste innredningsløsningen for din organisasjon. Prosessen er bygget opp trinnvis med ulike aktiviteter for å sikre handlekraft og beslutningsevne i hvert trinn.

Kommersielle rom

Hvilke forventninger har dine kunder når de kommer til deg?
Gjennom grundige forarbeider arbeider jeg helhetlig og systematisk med å tydeliggjøre dine visjoner og verdigrunnlag for å omsette dem i romlige opplevelser. For å få det ferdige resultatet til å virkelig skille seg ut fra mengden har jeg gode samarbeidspartnere innen merkevarebygging og grafisk design som kan bidra til å få din merkevare stå fram i de romlige omgivelsene.

Boliginnredning

Hvordan skal det være i ditt drømmehjem?
Jeg designer rom og innredningsløsninger spesielt tilpasset deg. Gjennom arbeidsmøter med kreative prosesser og diskusjoner, samarbeider vi om å definere dine målsettinger og finne fram til din personlige stil. Der det er behov for mindre ombygginger eller møbler skreddersydd etter behov, tegner og beskriver jeg løsninger som håndverkere kan gjennomføre.